0934.993.822

Pin Tạo Hình Sản Phẩm

Pin tạo hình sản phẩm là linh kiện có trong khuôn ép nhựa, khuôn đúc Silicone, khuôn ép cao su,…nó nằm bên trong giữa lòng khuôn hoặc bên hông, khi keo chảy vào sẽ lấp đầy những chỗ trống xung quanh,trong khi những cây pin kia sẽ chiếm những vị trí nhất định tạo ra hình hài cho sản phẩm sau khi được lấy ra khỏi khuôn. Thông thường Pin tạo hình sản phẩm dùng trong khuôn Ép Silicone và những sản phẩm là dạng ống rỗng bên trong,phần ống rỗng bên trong chính là phần mà Pin tạo hình đã được đặt bên trong khuôn.